Træer og buske

branderstrerbuske

Træer og buske
i by og land

Poul Erik Brander

Poul Erik Brander, har sammen med 3 kolleger udgivet en meget omfattende bog om træer og buske i landskabet.
I bogen beskrives arten, hvad den kan bruges til, hvor den kan vokse, udseende og vækst, skadedyrs- og sygdomsproblemer samt sorter og frøkilder. Den er desuden meget grundig. Således omtales under ask foruden vor almindelige ask også 6 amerikanske og japanske askearter, som alle kan gro i Danmark. Ingen af dem synes i øvrigt at blive ramt af askens toptørre. Endelig er bogen fuld af vellykkede fotos og fine tegninger. Vi kan meget anbefale bogen til den interesserede amatør - selv om den egentlig er skrevet til professionelle. (Det er med fagbøger ligesom med værktøj - man skal altid købe det, der er beregnet til de professionelle). 
     Frit fra skovdyrkerne.dk

     Anbefalet af : Marie Schnell